Vriende van Helpmekaar

vriende wat verskil maak

Susan Steurer

VVH WERKERS.png

Die nuwe termyn het nie net begin met ‘n tasbare opgewondenheid oor die afskop van die produksie-oefeninge nie, maar ook met ‘n meer doeltreffende,en definitief rustiger, verkeersvloei voor die hoofgebou.
Die bou van die 5 000 m² parkeerterrein is einde 2015 begin met reuse grondwerke en -verskuiwings op die boonste oostelike terras van die skoolterrein. Volgens mnr. JP van der Merwe, wat aan die hoof staan van alle sake rakende geboue en terrein, is die parkeerterrein die produk van jare se koppe bymekaarsit om die verkeersprobleme in en om die skoolterrein te probeer oplos.
“Ons is baie dankbaar vir skenkings van Helpie- ouers wat ons in staat gestel het om die projek suksesvol te voltooi,” sê mnr. JP. Die totale koste verbonde aan die bou van die parkeerterrein kan geraam word op nagenoeg R 1 miljoen waarvan die grootste gedeelte deur die skoolbegroting gedek is.
Die nuwe werkerskwartiere aan die westekant van die skool is ook vroeg hierdie jaar voltooi. Ook híerdie opknappingsprojek is gedeeltelik moontlik gemaak deur skenkings van Helpie-ouers. “Ons busdrywers staan baie vroeg op en moet dikwels baie laat werk,” verduidelik mnr. JP. “Dit was nodig om hulle van ‘n rustige, veilige en doeltreffende rusplek te voorsien.” Volgende aan die beurt is die ou werkerskwartiere wat later die jaar opgeknap gaan word, asook die optimalisering van die verkeersvloei deur meer padmerke en rigtingwysers aan te bring.


1980-Alumni sit trotste tradisie voort

Susan Steurer

Die eerste rugbyspan van 2016 het op 21 Mei die voorreg gehad om die eerstespan van
1980 tydens ‘n spesiale truioorhandiging-seremonie te ontmoet. Agttien spelers van die oorspronklike 1980-span het die tradisieryke seremonie bygewoon. Mnr. Piet Britz, ‘n geliefde Oud-Helpie-onnie (1967 – 1982) en afrigter van díe span, asook die ouers van die 2016-spelers, het ook die verrigtinge bygewoon.
Die Oud-Springbok, mnr. Pieter Hendriks, het die voorreg gehad het om elke 1980-speler aan sy 2016-eweknie voor te stel. Dit was vir elke jong en Oud-Helpie ‘n spesiale oomblik waartydens die gesogte Bruin Truie oorhandig is.
Die Oud-Helpies was ‘n besondere suksesvolle span wat slegs een ligawedstryd gedurende die 1980-seisoen verloor het. Die span het agt Cravenweek-spelers en een SA skole-speler opgelewer. Volgens mnr. Hennie Viljoen, die 1980-kaptein, was die 21ste Mei ‘n dag wat sy span vir nog baie jare sal onthou. “Ek sal vandag vir altyd koester as een van die beste dae van my lewe.”

This slideshow requires JavaScript.


Ambassadeur van die Helpie-Volk

Ané Lindeque

derek
Prof Derek van der Merwe (Foto verkry http://www.netwerk24.com)

Prof. Derek van der Merwe is ‘n voormaligevisierektor van die Universiteit van Johannesburg en ook lojale ambassadeur en direksielid van Helpmekaar Kollege. Hy glo dat ‘n kombinasie van harde werk en omgee die beste manier is om ‘n meester in jou vakgebied te word. “Dit beteken dat ‘n persoon omgee vir dit wat om hom gebeur, sy plek in die lewe, (en hoe die persoon daarop reageer) asook die persoon se behoefte om ‘n verskil te maak.” Volgens prof. Derek spruit sy trots vir Helpmekaar uit die skool se gees van omgee en presteer. Hy het self twee dogters wat beide aan Helpmekaar gematrikuleer het. Sy oudste dogter was in Helpmekaar toe dit nog ‘n klein, sukkelende skooltjie was en hy het dié skool sien groei van ‘n skool wat gesukkel het om te oorleef na een wat vandag presteer op akademies-, sport- en kultuurgebied. “Ek het gedurende my tyd op die skool se direksie ervaar hoeveel ouers bereid is om hulle geld en tyd verniet aan die skool te gee om dit te help opbou.” Prof. Derek is ook vas oortuig daarvan dat mnr. König en die res van die Helpmekaar-personeel mense is wat waarlik omgee.
Die feit dat die Vriende van Helpmekaar-inisiatief nie net uit Oud-Helpies bestaan nie, maar ook uit onder andere ouers van Oud-Helpies en huidige ouers van die skool, sal volgens prof. Derek lei tot ‘n groter betrokkenheid by die skoolaktiwiteite. “Ek glo die betrokkenheid van verskillende mense bied nuwe idees en verskillende invalshoeke oor die skool en die lewe, en dus dra verskillende ervarings by tot ‘n holistiese projek.”


Redaksie-rots staan vas

René Lourens

redaksie rots
Marthinus Jacobs, Louis Glatthaar, Rezanne Neethling (Foto verskaf deur Le-Lanie Ludick)

Helpie-Flitse. Dié spogkoerant gee ons altyd iets om na uit te sien aan die begin van ‘n nuwe termyn. Die rots waarop die sukses van die koerant geskoei is, is die getroue oud-redaktrises en redakteurs. Die Helpie-Flitse het gaan ondersoek instel na die doen en late van ‘n paar van hierdie Oud-Helpies. Carita van Rooyen, ‘n mediese student aan die Universiteit van Pretoria, was redaktrise in 2009 toe die redaksie net 10 lede gehad het. Sy was in 2008 deel van die hergeboorte toe Juffrou Lizet Korb in die diep kant ingespring het en ywerig hierdie nuwe uitdaging aangepak het.
Carita vertel hoe die Helpie-Flitse gegroei het van ‘n eenvoudige A4, swart en wit boekie na die “kraakvars koerant” wat ons vandag hier lees. Haar begeerte is dat belangrike sake wat ons as skoliere raak, bespreek sal word in die Helpie-Flitse en dat ons kommentaar daarop sal lewer sodat elkeen se visie daardeur kan groei.
Marthinus Jacobs, die haan onder die henne, vertel dat Louise Glatthaar (redaktrise 2010), hy (redakteur 2011) en Rezanné Neethling (redaktrise 2012) almal in dieselfde straat gebly het. Hy is tans ‘n vyfdejaar in Veeartsenykunde by die Universiteit van Pretoria.
Volgens Lori-Jo Bateman, 2014 se redaktrise, is die Helpie-Flitse een van die dinge wat Helpmekaar saambind. Tans is sy besig om te werk aan haar graad in Engels en beplan om eendag ‘n dosent te word. “Ek was in ekstase toe ek hoor ek is redaktrise”, vertel sy, maar sê ook dat dit baie harde werk geverg het om aan die hoof van ‘n redaksie te staan.


Hier herenig Helpies

Michelle Pretorius

Vanjaar is die eerste jaar wat die Helpmekaar-matriekgroep van 2006 ‘n reünie hou. Dit sal op die 19de November plaasvind en word georganiseer deur Soné Janson, die eerste Melle-kaptein en nou ‘n senior kommunikasie-bestuurder van ‘n digitale bemarkingsmaatskappy.
Hierdie klein matriekgroep van ongeveer vyftig leerders het ‘n groot bydrae gemaak tot die daarstel van sekere Helpmekaar-tradisies. Hulle was ondermeer die eerste groep wat dirigente verkies het, en het ook altyd ‘n punt daarvan gemaak om al die matriekleerders by sosiale aktiwiteite te betrek. Vir hierdie reünie kom daar selfs oud-Helpies van plekke so ver as Dubai en Seychelles – ‘n teken dat die Helpie Magic nog sterk in hierdie oud-Helpies se are bruis. Vir die reünie word daar niks te deftig beplan nie, net ‘n gesellige kuieraand, opvang met ou vriende, stories vertel en herinneringe herleef.
Natasha van den Berg reël die 1996-matrikulante se twintig jaar-reünie hierdie jaar. Nadat sy die tien jaar-reünie ook gereël het, het Natasha besluit om haar mede-matrieks se insette te vra oor hoe húlle die aand wil deurbring. Natasha sê dat die moeilikste deel van die beplanning nou gaan wees om almal tevrede te hou en dit op ‘n tyd te hou wat by almal se skedule inpas. “Helpmekaar is in jou bloed” sê Natasha. “Jy is óf ‘n Helpie, óf jy is nie.” Koester die oomblikke in jouketting – hou dit geolie, voordat dit begin roes…

reunies


Advertisements